Scandinavian Political Studies

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 08.01.02 - 31.12.04

Om prosjektet

Fra August 2002 har Dag Arne Christiansen, Rokkansenteret, Per Lægreid, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap/Rokkansenteret og Lars Svåsand, Institutt for sammenliknende politikk overteke som redaktørar for Scandinavian Political Studies (SPS. Tidsskriftet eies av Nordisk Statsvitenskaplig Forening og utgis av Blackwell. Redaksjonen mottar støtte frå NOP-HS og tidsskriftet blir administrert fra Rokkansenteret. Tidsskriftet publiserer engelskspråklige artikler om skandinavisk politikk innenfor de ulike spesialitetene i statsvitenskapen. Artikler som ønskes vurdert for publisering i SPS kan sendes elektronisk til en av redaktørene: dag.christensen@uni.no, per.lagreid@aorg.uib.no, lars.svasand@isp.uib.no