Syntese av samfunnsvitenskapelige analyser av norsk havforvaltning – med særlig vekt på forvaltningsplanen i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Samfunn, miljø og kultur) periode: 01.08.18 - 01.05.19

Om prosjektet

Formålet med prosjektet er å sammenstille samfunnsmessig forskning på norsk havforvaltning de siste ti årene, med særlig vekt på arbeidet med å etablere helhetlige forvaltningsplaner og implementere forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten.

Målet er å identifisere hvilke samfunnsmessige utfordringer en utvikling av forvaltningssystemet bør imøtekomme, formidle resultater og konkrete forslag til det videre forvaltningsarbeidet, og formidle norske erfaringer internasjonalt.

Oppdragsgiver: Klima- og miljødepartementet

cp: 2019-06-16 04:16:59