Kartlegging av kulturarenaer i norske kommuner

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Samfunn, miljø og kultur) periode: 01.01.16 - 31.05.16

Om prosjektet

Formålet med dette prosjektet er å gjennomføre en kartlegging av hvilke kulturarenaer som er i bruk i norske kommuner.

I tillegg skal det belyses hvem aktørene er, hvem som er brukere og kulturarenaenes utvikling over tid.

Oppdragsgiver: Kulturdepartementet.

cp: 2019-12-04 11:15:37