Effekt av arbeidsrettet rehabilitering. En sammenligning av intervensjonene ved ARR poliklinikk Sykehuset Telemark HF (ST) og Rehabiliteringssenteret AiR Klinikk (AiR) - STAIR-prosjektet

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) / Uni Research Helse periode: 01.01.14 - 31.12.18

Om prosjektet

Prosjektet er initiert av Rehabiliteringssenteret AiR AS og gjennomføres i et samarbeid mellom Rehabiliteringssenteret AiR (Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering og AiR Klinikk), Sykehuset Telemark HF, Uni Research Helse og Uni Research Rokkansenteret.

cp: 2019-06-16 05:16:36