Kunnskapsstatus for den norske forskningen om medbestemmelse og medvirkning

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 01.12.06 - 30.04.07

Om prosjektet

Prosjektet er en kartlegging av norsk forskning og utredning innenfor temaet medbestemmelse og medvirkning i arbeidslivet.Formålet med prosjektet er å oppsummere forsknings- og utredningsresultater innenfor området i perioden 1995 - 2005. Kartleggingen gjelder publikasjoner som har fokus innenfor følgende områder: Representativ medbestemmelse, ledelse og medvirkning, bedriftdemokrati og "den nordiske modellen". Dataene blir samlet i en publikasjonsdatabase som skal fungere som det hjelpemiddel for departementet i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken.