IKT og lokaldemokrati i norske kommuner

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 12.01.01 - 09.01.03

Om prosjektet

Kommunal- og Regionaldepartementet bidrar til å finansiere et bredt anlagt forskningsprosjekt der temaet er IKT satsningen i norske kommuner. Prosjektet har to ambisjoner; 1) først å systematisk kartlegge på hvilke måter norske kommuner bruker informasjonsteknologien for å kommunisere med sine innbyggere, og 2) deretter et utviklingsprosjekt der fokus er rettet mot hvilke demokratiske muligheter den nye bredbåndsteknologien kan gi kommunene. Følgende problemstillinger er sentrale i prosjektet: Hva skiller de kommuner som aktivt bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologien for å kommunisere med sine innbyggerne, fra de kommuner som har en mer passiv holdning? Hvilket innhold kanaliseres via kommunenes hjemmesider? I hvilken grad benyttes teknologien som et demokrativerktøy? Hvilken rolle spiller teknologien for utviklingen av det lokale demokratiet? Hvilke muligheter og utfordringer innebærer den nye bredbåndteknologien, der nettet kan gjøres tilgjengelig for samtlige kommuneinnbyggere?