Globalisering og nordisk alkoholpolitikk

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 01.05.02 - 31.12.02

Om prosjektet

Prosjektet tar opp spørsmål som gjelder endringer i alkoholpolitikken i Norden den senere tid, og skal se på globaliseringens betydning for disse endringene ? i Norge og Sverige. Prosjektet skal undersøke hvordan nasjonale institusjoner forholder seg til internasjonale organisasjoner med betydning for alkoholpolitikken. På hvilken måte kan internasjonale organisasjoner endre vilkårene for den nasjonale og den nordiske alkoholpolitikken? Det antas at verdens handelsorganisasjon (WTO) er en organisasjon som kan ha betydning. Spørsmål knyttet til globaliseringsprosessenes innvirkning på nasjonal og nordisk alkoholpolitikk ses i sammenheng med diskusjoner om hvordan globalisering generelt skal forstås. Hva kjennetegner globaliseringen på det helsepolitiske området? Prosjektet ser nærmere på bestemmelser og uttalelser fra WTO som gjelder handel med alkohol over landegrensene. En annen viktig problemstilling gjelder hvilken betydning alkoholpolitikken har i forhandlinger mellom nasjonale myndigheter og WTO.