Tidsskriftet nordiske organisasjonsstudier

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning) periode: 01.01.10 - 31.12.13

Om prosjektet

Nordiske Organisasjonsstudier (NOS) er et akademisk tidsskrift rettet mot studiet av organisasjoner. Tidsskriftet er nyttig for alle som er interessert i organisasjoners virkemåte både innenfor akademia, blant ansatte og ledere i ulike organisasjoner og blant konsulenter.

NOS gis ut av Fagbokforlaget i samarbeid med Uni Research Rokkansenteret, med støtte fra Nordisk Publiceringsnævn for humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter (NOP-HS).

NOS er (i Norge) godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Bidrag er primært på skandinaviske språk.

Norden består av en rekke spennende fagmiljøer som bidrar aktivt til nytenkning i studier av organisasjoner. Nordiske Organisasjonsstudier er flerfaglig arena for utveksling av kunnskap, ideer og informasjon. Ideen er å legge til rette for at dybdeinnsikt fra diverse fagretninger smeltes sammen i ny innsikt som er av betydning for studiet av organisasjoner.

Et poeng med NOS er bruk av skandinaviske språk. Fenomener er ikke uavhengige av språket, og bruk av flere språk kan gi fenomener en rikere mening. Dermed har nordiske organisasjonsforskere fordel av et større mangfold av publiseringskanaler, ikke minst en komplementær kanal til engelskspråklige tidsskrift.

Tidsskriftet er flerfaglig (bidrag kommer fra disipliner, som f.eks. økonomi, statsvitenskap, sosiologi, antropologi, psykologi).

Bidragsytere kommer fra nordiske forskningsmiljøer eller tar opp tema knyttet til Norden.

Forfatterinstruks.

Redaksjonssekretær
Kristin Rubecksen, e-post: nos.rokkansenteret@uni.no

 • Lokal redaksjon (Bergen)
  Simon Neby, Uni Rokkansenteret
  Lise Hellebø Rykkja, Universitetet i Bergen
  Marit Skivenes, Universitetet i Bergen
 • Nordisk redaksjon
  Staffan Furusten, Score, Stockholm (Sverige)
  Hanne Foss Hansen, København (Danmark)
  Ragnhild Kvålshaugen, BI, Oslo (Norge)
  Runolfur Smari Steinthorsson, Islands Universitet (Island)
  Eero Vaara, Hanken (Finland)

Redaksjonsadresse
Uni Research Rokkansenteret
Nygårdsgaten 112
N-5008 Bergen
Norge

Postadresse:

Postboks 7810, 5020 Bergen

 

NOS kommer ut med fire nummer i året. Første nummer ble utgitt i august 1999.