Nærpolitireformen – endring, ledelse og kultur

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning) periode: 01.01.18 - 30.06.18

Om prosjektet

Hvordan gjennomføres nærpolitireformen, hvordan mottas reformen i organisasjonen på ulike nivå, og hvilke konsekvenser får dette for gjennomføringen?

Dette delprosjektet er en videreføring og utvidelse av prosjektet «Nærpolitireformen – gjennomføring, endringsutfordringer og konsekvenser», som blir gjennomført ved Uni Research Rokkansenteret i perioden 2017–2019.

Følgende aspekter er noe av det som vil bli undersøkt i prosjektet:

·         Hvordan følges reformvedtaket opp og operasjonaliseres i politidistriktene vi undersøker?

·         Hvilke prosedyrer tas i bruk for å følge opp instrukser fra Justis – og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet til underliggende organisasjonsenheter, i dette tilfellet aktuelle politidistrikt?

·         Hvordan oppleves samarbeidet mellom departementet og direktoratet sett fra politidistriktenes side? Er det hensiktsmessig innrettet eller vanskeliggjør noe samarbeidet?

Oppdragsgiver: DIFI

cp: 2019-12-04 11:16:19