Borgerjuryer som redskap til demokratisk fornyelse i kommunene

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 11.01.02 - 01.05.05

Om prosjektet

Prosjekt gjennomført på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet