Uni Research Rokkansenteret

Om avdelingen

Prosjekter

Alle prosjekter

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

  • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852. 240 sider.
  • Karlsen, Marry-Anne; Thomas, Felicity Handbook of Migration and Health. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 978 1 78471 477 2. 531 sider.
  • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689. 352 sider.
Alle bøker

Kapitler

  • Dag Arne, Christensen; Lindén, Tord Skogedal Brukertilfredshet med private og offentlige barnehager og sykehjem. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. sider 105-124
  • Mjelde, Hilmar Langhelle; Svåsand, Lars G Party decline?. I: Democratic Transformations in Europe 31: Challenges and Prospects. Routledge 2016 ISBN 1138100471.. sider 51-72
  • Karlsen, Marry-Anne Migration control and children's access to healthcare. I: Handbook of Migration and Health. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 978 1 78471 477 2.. sider 134-158
Alle bokkapitler
Alle publikasjoner

Våre tidsskrift

Tidsskrift for Velferdsforskning

Nordiske Organisasjonsstudier (NOS)

Serier og medieoppslag

 

Forskningsgrupper

Personer

Alle personer

Kontakt

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 112
5008 Bergen
Postadresse:
Postboks 7810
5020 Bergen
Telefon:
(+47) 55585000
E-post:
rokkansenteret@uni.no

Forskningstema

cp: 2017-05-25 17:16:49