Utvikling av kartleggingsmetoder og estimat for oppryddingdskostnader for makroplast i strandsonen

Prosjekt Avdeling: Uni Research CIPR / Uni Research Klima / Uni Research Rokkansenteret / Uni Research Miljø (gruppe: SAM-Marin - marinbiologi) periode: 15.09.17 - 15.09.18

cp: 2019-11-18 11:17:06