FORNY

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: Molekylær Økologi) periode: 01.05.12 - 31.12.15

Om prosjektet

For å sikre fremtidig vekst i oppdrettsnæringen globalt må det utvikles nye og bærekraftige marine fôringredienser med høy tetthet og biotilgjengelighet av protein, lipid og andre næringsstoffer. Norge alene hadde en årlig omsetning på 1,6 millioner tonn fiskefôr i 2012.

Tilgjengeligheten av fiskemel og fiskeolje som tradisjonelt har vært brukt i fiskefôr er begrenset på grunn av bæreevnen til fiskebestander, og næringen har derfor i økende grad gjort seg avhengig av plantebaserte ingredienser som f.eks oljefrø, belgfrukter og korn. Slike ingredienser kan imidlertid brukes direkte til konsum og en mer bærekraftig utvikling av havbruksnæringen vil være å utforske utnyttelse av alternative marine dyreressurser som ikke kan nyttes som mat.

Produksjon av slik alternativ biomasse bør kunne oppskaleres, og da helst nær akvakulturinstallasjonene. Dette vil være i tråd med dagens politikk for forskning og utvikling innen dette området hvor det legges vekt økosystembasert forvaltning av marine ressurser der miljømessig og sosial bærekraft legges til grunn. Industrielle krav til fremtidige fôrressurser er potensiale for storskala- men samtidig økologisk bærekraftig produksjon, gunstig næringsstoffsammensetning, og lav bioakkumulering av miljøgifter.

Vi foreslår å bruke filtrerende kappedyr som en ny biomasseressurs for produksjon av laksefôr.

Personer

Forskningstema

cp: 2019-10-19 13:15:46