Restaurering av Apeltunvassdraget

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: LFI - ferskvannsbiologi) periode: 24.03.14 - 01.06.16

Om prosjektet

Apeltunvassdraget er en av de viktigste gytebekker for sjøørret i Bergen, men har kraftig reduserte miljøtilstand grunnet forurensing, kanalisering, bekkelukking og kunstige vandringsbarrierer for fisk. Målet med restarureingsprosjektet kalt «Apeltunvassdraget – en perle i Bergen» er å bedre miljøtilstanden i vassdraget og å gjenskape mest mulig av den opprinnelige miljøtilstanden.
 
Prosjektpartnere så langt er Steinerskolen på Skjold, Bergen Sportsfiskere, Lagunen, Bergen kommune (Grønn etat, Vann- og avløpsetaten), Statens Vegvesen og UNI Miljø LFI. Lagunen AS finansierer prosjektet, dessuten bidrar kommunen og UNI Miljø LFI med egne midler og egeninnsats. I tillegg kommer en uvurderlig dugnadsinnsats av frivillige. Følg denne lenken for mer informasjon og siste nytt fra prosjektet.


 
cp: 2019-11-15 15:16:28