ObsFRIS - Long - term observing system for the oceanic regime of Folchner - Ronne Ice Shelf, Antarctica

Prosjekt Avdeling: Uni Research Klima (gruppes: Kryosfæren: Påvirkning på klimaet, Klimavariabilitet) periode: 01.06.15 - 31.12.18

Om prosjektet

Her ser du Ekströmisen, en isbrem ved kysten av Dronning Mauds land i Antarktis. (Foto: Svein Østerhus)​

Kun engelsk tekst tilgjengelig

Personer

cp: 2019-12-04 11:16:12