THRESHOLDS - Thresholds for destabilizing thermohaline circulation and ocean carbon cycling in a warmer world

Prosjekt Avdeling: Uni Research Klima (gruppes: Biogeokjemi, Biogeokemisk Oceanografi) periode: 01.06.16 - 31.12.19

Om prosjektet

Hvor stabil er sirkulasjonen i Atlanterhavet? Kan dagens dypvannsdannelse, som fungerer som et fjernvarmeanlegg til nordområdene, endres hurtig når nord Atlanteren blir varmere? Hva kan forårsake plutselige endringer og
hva vil klimakonsekvensene bli?

Dette er spørsmålene som adresseres i THRESHOLDS prosjektet. Ved å bruke dypmarine sedimentkjerner fra International Ocean Discovery Program, i kombinasjon med datamodeller, vil THRESHOLDS finne ut av hvor mye havsirkulasjonen varierte tilbake i perioder når nord Atlanteren var varmere enn i dag og det Grønlandske isdekket smeltet. Ny forskning tyder på at havsirkulasjonen varierte mye mer under varme klimaperioder enn vi tidligere har trodd. Lenge ble det antatt at havsirkulasjonen var stabil under varme mellomistider. Men, nye studier som analyserte sedimentkjernene mer detaljert, viser at vi ikke hadde registrert endringer som oppstod plutselig og som kan ha vart gjennom et par århundre. Disse sirkulasjonsendringene var knyttet til plutselige klimaskift og førte til store endringer i havets fordeling av karbon. Om slike skift skjedde i dag vil de kunne forandre havnivået, marin produktivitet, og
klima og nedbørsmønstre over store deler av kloden. Men omfanget og detaljene om disse konsekvensene er fortsatt dårlig forstått.

THRESHOLD vil bruke detaljerte sedimentkjerner for å finne ut under hvilke forhold disse hurtige sirkulasjonsendringene oppstod, og om det er terskler eller tidlige varselsignaler som indikerer hurtig forandring. Modeller skal deretter benyttes til å forstå bedre disse endringene og hvordan de kan gi oss informasjon om potensielle fremtidige havendringer og de konsekvensene disse vil medføre.

Personer

cp: 2019-12-04 11:16:05