Sjømat og psykisk helse

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)

Prosjektresultater

 

 

Fotograf: Emil Breistein

I utgangspunktet fant ikke forskerne forskjell på barna som spiste fisk og på de som spiste kjøtt. Men når forskerne tok hensyn til mengden mat barna spiste, fant de at barna som spiste fisk fikk bedre resultat på kognitive tester enn barna som spiste kjøtt. 

Dette fant forskerne da 232 barnehagebarn ble fordelt i to grupper der den ene fikk fet fisk og den andre kjøtt til lunsj tre dager i uken i 16 uker. Etterpå testet de barnas språklige ferdigheter, hukommelse, hurtighet, finmotorikk og evnen til å tolke figurer. De fant størst endring på hurtighet, det å gjøre oppgaver raskt. Resultatene er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet BMC Medicine.
Les hele saken her >>
 

Ni av ti bergenske niendeklassinger spiser mindre enn den anbefalte mengden med frukt og grønt, viser en fersk undersøkelse. En av fire spiser fisk sjeldnere enn én gang i måneden.
Tallene kommer fra et spiseforsøk blant niendeklassinger ved åtte ungdomsskoler i Bergen i fjor ble deltakerne bedt om å fylle ut et kostholdskjema om matvanene sine. Her svarte de på hvor ofte de spiser ulike matvarer, og resultatene er nå publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nutrients.
Les hele saken her >>

Om prosjektet

Forskere ved RKBU er med i fire del-prosjekter der de ser på betydningen av sjømat for kognitive presentasjoner og psykisk helse. Studiene er en del av Fish Intervention Studies (FINS), som er et tverrfaglig forskningsprosjekt ledet av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).


Mammas mat
Formålet med prosjektet er å se på hvordan mors kosthold under graviditeten påvirker barnets utvikling. I studien får en gruppe gravide torskefilet til middag to ganger i uken, mens en annen gruppe fortsetter med sitt vanlige kosthold. Vi kartlegger så barnets utvikling og kognitive funksjon på ulike tidspunkt fram til det er ett år. Om mulig, ønsker vi å følge barna videre til de er 4 -5 år. Les mer om prosjektet her >> 

Personer:
Mari Hysing
Ingrid Kvestad
Monica Berge


Barnehageprosjektet
Fet fisk som makrell og sild er viktige kilder til fettsyrer og vitamin D. Tidligere forskning knytter disse næringsstoffene til hjernefungering. Hensikten med denne studien har vært å vurdere betydningen av fet fisk for konsentrasjon og læring hos barn i barnehagen. I et spiseforsøk som gikk over 16 uker fikk en gruppe barn fet fisk til lunsj 3 ganger i uken, og en gruppe barn fikk kjøtt. I forkant og etterkant av spiseforsøket ble det tatt blod, urin, hår og spytteprøver av barna, foreldre fylte ut spørreskjema og barna ble testet med kognitive prøver. Les mer om prosjektet her >> 

Personer:
Kjell Morten Stormark
Ingrid Kvestad
Mari Hysing


Skoleprosjektet
Det er en økende oppmerksomhet omkring betydningen av kosthold og ernæringsstatus for konsentrasjon og læring blant skolebarn. Forskning viser positiv sammenheng mellom sjømatinntak og kognitiv funksjon, men foreløpig er ikke en slik effekt bekreftet i intervensjonsstudier med sjømat blant skolebarn. Formålet med dette prosjektet er å se på hvordan det å få skolemat med fet fisk i 12 uker påvirker konsentrasjon og skoleferdigheter  blant elever på 9.trinn. Les mer om prosjektet her >> 

Personer:
Kjell Morten Stormark
Siv Skotheim


Liten i Norge (ernæringsdelen) 
Liten i Norge er en kohortstudie som følger 1000 gravide (familier). I et delprosjekt ser vi på mors mentale helse og barnets utvikling knyttet til ernæring under graviditet, og med et særlig fokus på sjømatinntak. Formålet med studien er å få mer kunnskap om faktorer som påvirker barns utvikling helt fra graviditeten. Les mer om prosjektet her >> 

Les mer om Liten i Norge studien her >>

Personer:
Kjell Morten Stormark

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2019-12-04 11:15:29