Sammen mot mobbing i barnehagen

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) periode: fra 01.06.15

Prosjektresultater

Barnehageansatte lærer å forebygge mobbing
Forskere i Uni Research svarer på kunnskapsminsterens utfordring om at norske barnehager må delta mer aktivt i langsiktig arbeid mot mobbing – og ta et kompetanseløft. Les hele saken >>

Om prosjektet

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) ved Uni Research Helse  har satt i gang et forprosjekt for å prøve ut et tiltak mot mobbing i barnehagen. Tiltaket, BE-Prox, er utviklet av professor em. Françoise D. Alsaker ved Universitetet i Bern, Sveits. På norsk har  tiltaket fått navnet «Sammen mot mobbing i barnehagen».

«Sammen mot mobbing i barnehagen» har som målsetting å hjelpe barnehagepersonell med å forebygge og håndtere mobbing i barnehagen. Tiltaket har vært prøvd ut i barnehager i Sveits. Der fungerte det godt, og førte til en klar reduksjon i tallet på barnehagebarn som ble mobbet.

Som en del av utprøvingen av dette tiltaket i Norge har  personalet i  2 barnehager  tatt del i en modulbasert opplæring. Hovedmålet er å finne ut hvordan opplæringen av de barnehageansatte fungerer i i Norge.

Françoise D. Alsaker er veileder for prosjektet.

Personer

cp: 2018-09-20 02:17:08