Psykiske vansker hos barn plassert utenfor hjemmet

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) periode: 01.01.07 - 07.11.12

Prosjektresultater

  • Å være plassert pga. problemer knyttet til foreldrene, særleg foreldres rusproblem, hadde sammenheng med lavere psykiske vansker hos barna, enn å være plassert pga. samhandlingsproblemer, disiplinproblemer og egne atferdsvansker.
  • En viktig forklaring til variasjonen i psykiske vansker var at barn plassert pga. foreldres rusproblem hadde langt høyere prososial atferd enn de andre barna.
  • 7-8 år etter plasseringa hadde fremdeles de fleste barna psykiske vansker ifølge omsorgspersonene, men ifølge lærerene var forholdsvis mange av barna blitt bedre.

Om prosjektet

Karen Havnen disputerte i 2013 for PhD graden med avhandlingen «Mellom psykisk helse og barnevern - Ein studie av psykiske vanskar hos barn plasserte utanfor heimen; førekomst, variasjon og utvikling.»

Avhandlingen retter søkelyset mot samfunnets særlige ansvar for barn plassert utenfor hjemmet, og reiser bl.a. spørsmål om hvordan offentlige omsorgstiltak ivaretar plasserte barns psykiske helse.

Utvalg:
Studien fulgte et landsomfattende utvalg barn fra de som 6-12 åringer ble plassert utenfor hjemmet av barnevernet, og 7-8 år frem i tid. Informanter har vært saksbehandlere i barnevernet, foreldre/omsorgspersoner og lærere. Analyser fra plasseringstidspunktet viste at minst 70 % av barna hadde psykiske vansker, og gutter oftere enn jenter.  

PhD-prosjektet var en del av forskingsprosjektet "Barn i utvikling og risiko”, som var et samarbeid mellom Nova og RKBU Vest.

 

Medarbeidere:

Karen J. Skaale Havnen

Reidar Jakobsen

Kjell Morten Stormark
 


Publikasjoner:

Havnen, Karen J. Skaale; Breivik, Kyrre; Jakobsen, Reidar
Stability and change – a 7- to 8-year follow-up study of mental health problems in Norwegian children in long-term out-of-home care
Child and Family Social Work, 2012

Havnen, Karen J. Skaale; Breivik, Kyrre; Stormark, Kjell Morten; Jakobsen, Reidar
Why do children placed out-of-home because of parental substance abuse have less mental health problems than children placed for other reasons?
Children and Youth Services Review, 2011

Havnen, Karen J. Skaale; Jakobsen, Reidar; Stormark, Kjell Morten
Mental Health Problems in Norwegian School Children Placed Out-of-home: The Importance of Family Risk Factors
Child Care in Practice, 2009

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

Alle rapporter