Psykisk helse og skole

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)

Prosjektresultater

Lite søvn påvirker skoleprestasjoner
8000 ungdommer på videregående skoler har svart på spørsmål om egne søvnvaner. Resultatet viser at kort søvnlengde og svake skolekarakterer henger sammen. 
Les mer >>

Ungdom med høyt skolefravær er oftere i kontakt med hjelpetjenester
Sammenliknet med ungdom som har lavt fravær fra videregående skole er elever med høyt og moderat fravær oftere i kontakt med en rekke hjelpetjenester. Les mer >>

Om prosjektet

Psykisk helse er avgjørende for både  trivsel, skoleresultater og gjennomføring av videregående skole. I en rekke prosjekter i en forlengelse av Barn i Bergen prosjektet har vi forsøkt å forstå hvordan psykisk helse og  helsetjenestebruk er relatert til ulike sider ved skolegang.  Dette arbeidet har vært støttet av Psykisk Helse i Skolen (Helsedirektoratet).

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Alle beslektede prosjekter

Alle beslektede prosjekter

Personer

Forskningstema

cp: 2019-12-04 11:15:53