Kosthold, mental helse og spedbarns utvikling

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)

Prosjektresultater

Blir mer bevisst på kostholdet
Gro- Kathrin Eide og sønnen Jon har gjennom et helt år møtt opp på Fjell helsestasjon for å ta prøver til forskningsprosjektet i regi av NIFES og RKBU. Prosjektet har gjort at Eide blir mer bevisst på hva familien spiser. Les hele nyhetsbrevet fra  2013 >>

 

Med på forskningsprosjekt
Trude Myklebust er for rene veteranen å regne når det gjelder å være med på forskningsprosjekter for mor og barn. I et prosjekt i regi av NIFES og RPUB er hun nå med for tredje gang med minstejenten Isabella. Denne gangen er det kostholdets påvirkning på fødselsdepresjon og spedbarns utvikling det første leveåret som skal undersøkes. Les hele nyhetsbrevet fra  2011 >>

 

Om prosjektet

RKBU Vest har i samarbeid med forskere fra Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) undersøkt risikofaktorer for mentale helseplager like etter fødselen.

Norske helseundersøkelser viser at ca 10-15 % av kvinner har symptomer på angst og depresjon etter fødselen. Tidligere forskning har vist at postnatal depresjon er forbundet med flere biologiske, sosiale og psykologiske faktorer.

De siste årene har det kommet ny kunnskap som peker på en sammenheng mellom depresjon og ernæring. Et av formålene med denne undersøkelsen er å studere hvordan ernæring i svangerskapet virker inn på mors mentale helse både før og etter fødselen og hvordan de samme faktorene virker inn på spedbarnets utvikling. Spedbarnets generelle utvikling vil også bli undersøkt i forhold til spedbarnets matinntak i løpet av det første leveåret, og et mindre utvalg vil bli spurt om å delta på en mer detaljert undersøkelse av spedbarnets sosiale utvikling.

Les også: Trur betre kosthald gir mindre fødselsdepresjon (BT, 09.0611)


Utvalg/rekruttering
Gravide i Fjell kommune ble spurt om å delta i studien da de var på svangerskapskontroll i uke 24 eller uke 28. I tillegg leverte helsesøster ut informasjonsbrosjyre på hjemmebesøket to uker etter fødselen, for å være sikker på at alle har fått muligheten til å delta. Studien var longitudinell og strekker seg fra 28. svangerskapsuke og frem til spedbarnet er 12 måneder.

Metode
I siste del av svangerskapet (uke 28) ble det tatt blod-, hår- og urinprøve av mor, samt at mor og far ble bedt om å fylle ut et spørreskjema som måler kostholdsvaner, psykososiale forhold og mental helse. Etter nedkomst, og da spedbarnet var 3, 6 og 12 mnd ble det tatt blod-, hår- og urinprøver av mor, og blod og hårprøver av spedbarnet. Mor ble på de samme tidspunktene bedt om å svare på et spørreskjema knyttet til eget kosthold og matinntaket til spedbarnet. Ved 6 og 12 måneders kontrollen ble spedbarnets generelle utviklingsnivå målt. Da spedbarna var 2-4 måneder ble et sub-utvalg på 40 mødre og spedbarn spurt om å delta på en mer detaljert undersøkelse av sosiale ferdigheter og utvikling hos spedbarnet.

Prosjektgruppe NIFES: Livar Frøyland, Marian Kjellvold Malde, Ingvild Eide Graff og Maria Wik

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

Alle rapporter

Alle beslektede prosjekter

Alle beslektede prosjekter

Personer

Forskningstema

cp: 2019-12-04 11:15:38