CACTUS-nettverket

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) periode: fra 14.03.00

Om prosjektet

Kompleks traumatisering kan forstås som en kombinasjon av traumatisk stress og fravær av reguleringsstøtte – at barnet lever i en situasjon hvor det blir utsatt for skremmende opplevelser og samtidig ikke får hjelp til regulere ned den frykten disse opplevelsene vekker.

Dette kan være betegnende for oppvekstforhold hvor omsorgsgiver og overgriper er samme person, som ved vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner. Det kan også beskrive situasjonen til barn som har levd med eller måtte flykte fra krig og politisk vold uten foreldrebeskyttelse.

– Man kan noen ganger være usikker på hvor mye av det vi forskere publiserer som blir lest og kommer tjenestene direkte til nytte. Vi ønsker derfor å gjøre denne viktige kunnskapen lettere tilgjengelig og forståelig, sier forsker Dag Nordanger.

Forskere viser i ny video hvordan man kan forholde seg til barn og unge som sliter med å kontrollere sine affekter. Tematikken er relevant for alle som arbeider med barn og unge.

Dag Nordanger, psykolog og forsker ved RKBU Vest og RVTS Vest og psykiater Anne Kristine Bergem har laget en video om aktivering og reguleringsstøtte.

Forskerne viser gjennom rollespill hva som skjer i hjernen og mellom mennesker når følelser blir aktivert. Kunnskapen som formidles kan bidra til at voksne kan gi bedre reguleringsstøtte til barn og unge som trenger det.

Denne videoen handler om praktiske konsekvenser av den forståelsen eller kunnskapen som er formidlet i Nordanger sine tidligere videoer. At videoene har blitt så godt mottatt har oppmuntret og motivert Nordanger til å lage flere. Budskapet er forenklet, men har god faglig forankring.

Se flere videoer under:

 

 

 

CACTUS (Child and Adolescent Complex Trauma Society) er opptatt av nevrobiologisk og utviklingspsykologisk kunnskap som fremhever hvor viktig det er at små barn får støtte til å regulere seg selv og sine affekter.

CACTUS er et nettverk av spesialister på temaet komplekse traumer, eller utviklingstraumer som har kommet sammen på tvers av kompetanse- og ressurssentre i Norge for å fremme kunnskap om hvordan man kan forstå og møte disse barna og unges behov.

Nettsidene til CACTUS-nettverket kan være nyttige for deg som har en jobb der du møter barn og unge som kan ha opplevd vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt?

 

Les også:
Tøff barndom slår tilbake (forskning.no, 15.2.15)

Publikasjoner

Kapitler

Alle bokkapitler
cp: 2018-01-22 06:17:41