Barn i Bergen

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)

Om prosjektet

Barn i Bergen er en longitudinell befolkningsbasert studie med mål om å følge alle barn født i Bergen 1993 -95 fra tidlig skolealder til ungdomstiden. Formålet er å få kunnskap som kan bidra til at det psykiske helsetilbudet for barn og unge bedres. Studien omfatter også andre temaer, som livsstil, skolefungering og familiesituasjon. Ansvarlig instans for studien er RKBU Vest, ved Uni Research Helse.

I studien har vi bedt barna selv, foresatte og lærere om å besvare spørreskjema som omhandler barnet.
Barn i Bergen består av fire runder med innsamling av data som nå er gjennomført. De tre første innsamlingsrundene foregikk da barna var 8 - 10, 11 - 13 og 14 - 16 år. Den siste runden ble omdøpt til ung@hordaland og ble gjennomført våren 2012 da deltakerne var 16 – 18 år.

Undersøkelsen gjennomføres med godkjenning fra Regionaletisk komité for medisinsk forskningsetikk, Helseregion Vest, og av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.

Spørsmål eller andre henvendelser kan rettes til prosjektleder Mari Hysing på e-post til bib@norceresearch.no

Ungdom, rus og psykisk helse er en pågående doktoravhandling knyttet til prosjektet, i tillegg til ti gjennomførte doktorgrader som har benyttet data fra Barn i Bergen.

 

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

Alle rapporter
cp: 2019-12-04 11:17:06