RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Om RKBU Vest

barnehagebarn på balanseputer

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest – psykisk helse og barnevern (RKBU Vest) utvikler og driver forskning, utdanning, fagutvikling og informasjonsvirksomhet om barn og unges psykiske helse og barnevern.

Formålet med RKBU Vest er å bidra til å øke kvaliteten på tjenestene innen alle sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern.

Målgruppe: Alle som jobber med barn og unge

RKBU Vest er ett av fire RKBU/RBUP-er i Norge. Les vår felles fagblogg tilbeste.no

Organisering:
RKBU Vest er en forskergruppe i Uni Research Helse, som er en avdeling i forskningsselskapet Uni Research.

RKBU Vest sin virksomhet er organisert i fire grupper:

RKBU Vest mottar årlige oppdragsbrev fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
 

Nedslagsfelt: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Stillinger: 35 årsverk fordelt på 64 stillinger (2013)

 


I 2011 ble RBUP Vest (Regionsenter for barn og unges psykiske helse) og BUS Vest (Barnevernets utviklingssenter) slått sammen til et nytt senter: RKBU Vest (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest - psykisk helse og barnevern).

 

 

cp: 2018-09-23 17:15:41