Om GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforsking

GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforsking [Uni Research Helse]

GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforsking

  • utvikler kunnskap om relasjoner mellom musikk og helse, i spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og lokalsamfunnet
  • er internasjonalt orientert og gir ut to av de fremste internasjonale tidsskriftene i musikkterapi
  • er praksisorientert og bidrar til utvikling av bedre tjenester
  • fungerer som et tvillingssenter, der Griegakademiet, UiB og Uni Research Helse sammen arbeider for å styrke den musikkterapeutiske forskningsaktiviteten i Bergen, i nært samspill med helsetjenestene i regionen.

De to fagmiljøene i tvillingssenteret har hver sin profil og utfyller hverandre. tvillingssenterets fellesside finner du informasjon om aktiviteter av særlig relevans for brukere, tjenesteytere og helseforskere.

Se også GAMUT årsmeldinger.

Musikkterapiforsking i GAMUT, Uni Research Helse

Uni Research Helse driver forskning innen fagområder som har betydning for helse, livsstil og arbeid. I dette tverrfaglige fellesskapet bidrar GAMUTs forskere med prosjekter som kan belyse musikkens muligheter og begrensinger som helseressurs.

Musikkterapiforskerne i Uni Research Helse fokuserer i stor grad på kvantitative effektstudier, ikke minst internasjonale RCTer og metaanalyser.

Kvalitative studier og prosjekter med mixed methods inngår også i porteføljen.

Musikkterapimiljøet ved Uni Research Helse har bygd opp en sterk kompetanse i å utvikle og evaluere komplekse intervensjoner for bedret mental helse.

Sammen med Universitetet i Bergen har Uni Research ambisjoner om å utvikle et internasjonalt profilert utdannings- og forskingsmiljø i musikkterapi.

 

cp: 2019-11-15 05:16:58