Konservativ bruddbehandling i allmennpraksis

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 01.01.15 - 31.12.18

Prosjektresultater

Første artikkel (spørsmål 1 i teksten under) er under arbeid. Data til spørreundersøkelsen (spørsmål 2 og 3 i teksten under) er innhentet.

Om prosjektet

Konservativ behandling av brudd skjer vanligvis poliklinisk og tilknyttet sykehus. I Norge har flere allmennlegekontorer også røntgenutstyr. Disse allmennlegekontorene er lokalisert langt fra sykehus, og begrunnelsen for å ha røntgenutstyr har vært å kunne behandle «enkle» skader lokalt, og dermed unngå å transportere pasienter langt for diagnostikk og behandling. I Norge er det ikke publisert forskning eller systematisk oppfølging av slik lokal behandling.

Studien gjennomføres for å undersøke:
1) Hvilke bruddskader som er blitt røntgenologisk påvist og behandlet i allmennpraksis i Bykle i perioden 2010-2014?
2) Hvordan er pasientenes symptomer og funksjon etter konservativ bruddbehandling av de tre vanligste bruddlokalisasjonene (underarm/håndledd, kragebein, ankel) i allmennpraksis?
3) Er det forskjell på pasientens symptomer og funksjon avhengig av hvilken lege som har vurdert og behandlet bruddskaden?

Studien er en retrospektiv tverrsnittstudie av alle brudd bekreftet av røntgenavdelingen ved Sørlandet Sykehus Arendal og behandling igangsatt i Bykle. Vi har registrert journaldata og røntgenologiske data på alle pasienter som er diagnostisert med positivt røntgen på brudd fra 2010. Spørreskjemadata er innhentet fra alle pasienter med brudd i underarm/håndledd, kragebein og ankel for å registrere funksjon etter gjennomgått brudd og behandling. Det er også registrert demografiske opplysninger om behandlende lege.


Stein Vabo og Tone Morken er prosjektledere. Knut Steen, Christina Brudvik og Steinar Hunskår er prosjektmedarbeidere.
 

Picture og Stein Vabo, project manager
Stein Vabo

Prosjektet blir finansiert av Nklm, Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Bykle kommune.

cp: 2019-03-19 09:16:27