Effekter av prenatal eksponering for tannmaterialer

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer) periode: fra 01.10.99

Om prosjektet

Bivirkningsgruppen samarbeider med Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB om et prosjekt innen Den norske mor og barn undersøkelsen, der en registrerer opplysninger om mors eksponering fra tannfyllingsmaterialer under svangerskapet og barns helse og utvikling. En vitenskapelig artikkel der en ser på faktorer som har sammenheng med amalgameksponering fra de første 67 355 graviditetene er blitt publisert i Community Dentistry and Oral Epidemiology (Lygre et al 2010). Sammenstilling av resultater fra analyser av vedrørende svangerskapsutfall relatert til mors eksponering for amalgamfyllinger pågår..

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2019-12-04 11:17:35