Disputas i sikte – minutt for minutt

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: fra 08.05.15

Prosjektresultater

Dette er noen viktige punkter som utdypes nærmere i huskelisten:

  • Opplæringsdelen skal være godkjent i god tid før avhandlingen innleveres til bedømmelse
  • Avhandlingen, som vanligvis består av sammenfatning og tre artikler, skrives i egen mal
  • Hovedveileder avklarer bedømmelseskomite og avtaler gjerne tentativ disputasdato før innlevering
  • Innlevering omfatter plagiatsjekk, og avhandlingen leveres sammen med søknad om bedømmelse, forslag til bedømmelseskomite samt medforfatterskapserklæring
  • Mellom innlevering og eventuell disputas forbereder kandidaten disputasforedrag og prøveforelesning, trykking av avhandlingen samt pressemelding
  • Mange konkrete praktiske forhold kan bidra til å gjøre disputasen til en positiv opplevelse

Om prosjektet

Ph.d-kandidater, veiledere og forskningsmiljøet omkring trenger kunnskap om prinsipper og prosedyrer som skal følges både når avhandlingen nærmer seg innlevering, og senere ved disputasen når avhandlingen skal forsvares.  Regelverk og rutiner er i stadig endring og det er ikke lett å holde seg oppdatert. For å bidra til best mulig oppfølging av prosedyrene og forebygge unødig dobbeltarbeid har vi i dette prosjektet sammenfattet de fleste sentrale spillereglene som er relevante for AFEs ph.d-kandidater i form av en huskeliste.

Til huskelisten har vi tatt sikte på å identifisere relevante tidspunkt, hendelser og ansvarshavende i kronologisk rekkefølge. Vi starter ca. 6 måneder før planlagt innlevering og avslutter når eventuell doktormiddag er gjennomført.

Noen av spillereglene finnes også i nettsidene til Universitetet i Bergen og Institutt for global helse og samfunnsmedisin, andre er uformelle lokale rutiner som bygger på erfaringer. Ph.d-kandidater fra andre forskningsmiljøer kan også finne nyttige momenter i vår huskeliste, men mange forhold som er beskrevet, er spesifikke for den lokale konteksten.

Vi prøver å holde huskelisten best mulig oppdatert. Har du erfaringer eller innspill, kan du gjerne ta kontakt med Nina Lunde nilu@norceresearch.no ved AFE Bergen.

Lenke til: Disputas i sikte

Oppdatert:06.11.18

Personer

Forskningstema

cp: 2019-12-04 11:17:25