Uni Research Computing

Om avdelingen

Prosjekter

Alle prosjekter

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

  • Bjørneset, Tove; Johansen, Ampai Ruckchat; Reigem, Øystein Norsk-thai illustrert ordbok. Utdanningsdirektoratet 2013 ISBN 978-82-486-2005-1. 670 sider.
  • Oakes, Michael P.; ji, meng Quantitative Methods in Corpus-Based Translation Studies. John Benjamins Publishing Company 2012 ISBN 9789027203564. 361 sider.
Alle bøker

Kapitler

Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter
Alle publikasjoner
cp: 2019-12-04 11:16:01