Structure-Activity Relationships (SAR) for Associative Polymers in Porous Media Flow

Prosjekt Avdeling: Uni Research CIPR (gruppe: Enhanced oil recovery (EOR))

Om prosjektet

For mer informasjon kontakt Ketil Djurhuus

cp: 2018-09-23 18:15:57