Forskningstema: Psykisk helse

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Helse

Vår forskning innenfor psykisk helse dekker bredt, både aldersmessig og tematisk, på individ- og samfunnsnivå. Barn og unges psykiske helse er et spesielt viktig område.

Flere av forskningsprosjektene evaluerer effekten av forskningsbaserte tiltak for sammensatte psykiske lidelser, angst, depresjon eller atferdsvansker både med tanke på forebygging, behandling og deltagelse i skole eller arbeidsliv.

Annen forskning innen temaet psykisk helse har som mål å utvikle gode  tiltak, f eks mot mobbing eller angst.

Vi utfører også en befolkningsundersøkelse, Barn i Bergen, som går over lengre tid. Den ser på  barn og unges psykiske helse og omfatter blant annet temaer som livsstil, skolefungering og familiesituasjon.

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:20