Allmennmedisinsk forskningsenhet

en del av Uni Research Helse

Allmennmedisinsk forskningsenhet

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

  • Kirsti Malterud Kvalitativ metasyntese som forskningsmetode i medisin og helsefag. Universitetsforlaget 2017.
  • Hjørleifsson, Stefan God praksis – om medisin og etikk. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245020762.
  • Malterud, Kirsti Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag. 4. utgave. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028286. 256 sider.
  • Malterud, Kirsti Kvalitativ metasyntese som forskningsmetode i medisin og helsefag. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028903. 168 sider.
  • Hunskaar, Steinar; Brekke, Mette; Hjortdahl, Per; Holtedahl, Knut Arne; Sandvik, Hogne; Smith-Sivertsen, Tone Allmänmedicin. Lund: Studentlitteratur 2015 ISBN 9789144084466. 1102 sider.
Alle bøker

Kapitler

Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter