Uni Research Helse

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Alle bøker

Kapitler

  • Backe-Hansen, Elisabeth; Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem Best mulig beslutninger til best mulig hjelp. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. sider 214-229
  • Bieleninik, Lucja Wczesna interwencja wobec dziecka z grupy ryzyka i jego rodziny na oddziale noworodkowym i niemowlęcym [Early intervention for a high-risk child and its family in neonatal and pediatric intensive care unit]. I: Wczesna interwencja logopedyczna. Seria Logopedia XXI Wieku. Gdansk: Harmonia 2016 ISBN 978-83-7744-106-0.. sider 676-702
  • Bjåstad, Jon Fauskanger; Sagstad, Unni Sissel; Iversen, Gun Autismespektertilstander. I: Psykisk helse i skolen. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026015.. sider 213-236
  • Bjåstad, Jon Fauskanger; Wergeland, Gro Janne; Fjermestad, Krister; Kodal, Arne; Haugland, Bente Storm Mowatt; Bjelland, Ingvar; Heiervang, Einar; Øst, Lars Gøran; Hudson, Jennie L. Long-term outcome and predictors of outcome in CBT for youth anxiety. I: Innovations and future directions in the behavioural and cognitive therapies. Australian Academic Press 2016 ISBN 9781922117700.. sider 13-17
  • Blinkenberg, Jesper Allergiske reaksjoner. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. sider 183-188
Alle bokkapitler

Rapporter

  • Årsmelding 2016. Rapport nr. 1-2017. 2017.
  • Askeland, Ingunn Rangul; Jensen, Monica; Moen, Linda Holen Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd - kunnskap og erfaringer fra de nordiske landene og Storbritannia - forslag til landsdekkende struktur. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2017. (ISBN 978-82-8122-112-3) 124 sider Rapport(1/2017)
  • Askeland, Kristin Gärtner; Tell, Grethe S. Mental health problems in internationally adopted adolescents. Universitetet i Bergen 2017. (ISBN 978-82-308-3150-2)
  • Brean, Gro Vatne; Slinning, Kari; Sanner, Nina; Lindberg, Astri; Melsom, Hilde; Jacobsen, Heidi; Hansen, Marit Bergum; Braarud, Hanne Cecilie; Vannebo, Unni Tranaas; Moe, Vibeke; Greve, Rakel Aasheim; Onsøien, Ragnhild; Drozd, Filip Bruk av kartleggingsverktøy og behandlingsmetoder ved forelde barn sentre i Norge: En anbefaling fra Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør 2017. (ISBN 978-82-92510-18-6) 31 sider
  • Eikeland, Ole Johan; Raknes, Guttorm; Hunskaar, Steinar Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2016. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse 2017. (ISBN 978-82-8361-000-0) 56 sider Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin)(Nr. 4-2017)
Alle rapporter