Uni Research Helse

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

  • Kirsti Malterud Kvalitativ metasyntese som forskningsmetode i medisin og helsefag. Universitetsforlaget 2017.
  • Hjørleifsson, Stefan God praksis – om medisin og etikk. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245020762.
  • Malterud, Kirsti Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag. 4. utgave. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028286. 256 sider.
  • Malterud, Kirsti Kvalitativ metasyntese som forskningsmetode i medisin og helsefag. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028903. 168 sider.
  • Nordanger, Dag Øystein; Braarud, Hanne Cecilie Utviklingstraumer. Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2049-6. 224 sider.
Alle bøker

Kapitler

  • Malterud, Kirsti Systematisk tekstkondensering - En pragmatisk metode for tverrgående tematisk analyse av kvalitative data. I: Kvalitative analysemetoder i sundhedsforskning. Klim 2018 ISBN 9788772042350.. sider 115-134
  • Anderssen, N.og Svendsen, P.K. Ung og skeiv. I Klepp KI, Aarø LE. (red.) Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid 2017. sider 269-290
  • Breivik, Kyrre; Olweus, Dan Mobbing i skolen – grunnleggende fakta og tiltak med Olweusprogrammet.. I: Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-46398-1.. sider 372-398
  • Geretsegger, Monika; Fitzthum, Elena; Stegemann, Thomas For what it's worth...: Determining the value of music therapy - An example from Austria. I: The Economics of Therapy. Jessica Kingsley Publishers 2017 ISBN 978-1-84905-628-1.. sider 68-89
  • Gold, Christian; Saarikallio, Suvi H.; McFerran, Katrina Music therapy. I: Encyclopedia of Adolescence. Springer 2017 ISBN 978-3-319-32132-5.. sider 1-10
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter