Rapporter 2009 - Flernivåstyring i spenningen mellom funksjonell og teritoriell spesialisering - [Uni Research Rokkansenteret]

Rapporter

  • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø The role of trust, religion and political affiliation in attitudes to anti-terror measures. Rokkansenteret 2009. 25 sider Rokkansenteret Notat(9)
  • Rykkja, Lise Hellebø "Øvelse gjør mester?" Øvelser som virkemiddel for bedre krisehåndtering og samfunnssikkerhet. Rokkansenteret 2009. 34 sider Rokkansenteret Notat(2)