Rapporter - Kristin Rubecksen

Rapporter

  • Rubecksen, Kristin; Ryssdal, Annbjørg Nærpolitireformen - Gjennomføring, endringsutfordringer og konsekvenser. Rokkan-rapport 2 - 2018.. Uni Research Rokkansenteret 2018. 99 sider
  • Ervik, Rune; Kjerstad, Egil; Rubecksen, Kristin; Lindén, Tord Skogedal RETTIGHETSFESTING AV BPA – store forventninger, betinget suksess. Sammendrag. Uni Research Rokkansenteret 2017. 30 sider
  • Ervik, Rune; Kjerstad, Egil; Rubecksen, Kristin; Lindén, Tord Skogedal Rettighetsfesting av BPA - store forventinger, betinget suksess. Uni Research Rokkansenteret 2017. 202 sider
  • Neby, Simon; Nesheim, Torstein; Ryssevik, Jostein; Rubecksen, Kristin; Dahle, Malin; Nordhagen, Inger Innsats mot arbeidslivskriminalitet. Kartlegging og evaluering av hvordan det tverretatlige statlige samarbeidet fungerer. Uni Research Rokkansenteret 2016. (ISBN 978-82-8095-110-6) 130 sider
  • Lægreid, Per; Rubecksen, Kristin Administrative reforms and accountability relations in the welfare states. Comparing Health and Labour Administration in Norway, Denmark and Germany. Uni Rokkan Centre 2014. 35 sider
  • Lægreid, Per; Rubecksen, Kristin; Dyrdal, Morten EU i norsk sentralforvaltning. Rokkansenteret 2006. (ISBN 9788280950451) 260 sider
  • Lægreid, Per; Roness, Paul Gerhard; Rubecksen, Kristin Autonomy and Control in the Norwegian Civil Service: Does Agency form Matter?. Rokkansenteret 2005. 38 sider Rokkansenteret Working Papers(4)
  • Lægreid, Per; Roness, Paul Gerhard; Rubecksen, Kristin Performance Management in Practice - the Norwegian Way. Rokkansenteret 2005. 43 sider Rokkansenteret Working Papers(8)
  • Lægreid, Per; Roness, Paul Gerhard; Rubecksen, Kristin Regulating Regulatory organizations: Controlling Norwegian Civil Service Oganizations. Rokkansenteret 2005. 35 sider Rokkansenteret Working Papers(5)
  • Rubecksen, Kristin Civil Service Organizations in Norway: Organizational Features and Tasks. Rokkansenteret 2004.Rokkansenteret Working Papers(20)