Rapporter 2013 - Dag Arne Christensen

Rapporter

  • Berven, Nina; Ludvigsen, Kari; Christensen, Dag Arne; Nilssen, Even Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene. Uni Rokkansenteret 2013. 49 sider Rapport - Rokkansenteret(2)
  • Christensen, Dag Arne; Arnesen, Sveinung; Ødegård, Guro; Bergh, Johannes Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011. Institutt for samfunnsforskning 2013. (ISBN 978-82-7763-405-0) 117 sider Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2013:001)
  • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D Har satsningen Bedre læringsmiljø hatt betydning for elevenes oppfatning av læringsmiljøet? Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø. Uni Rokkansenteret 2013. 24 sider
  • Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hansen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte Slagsvold; Aars, Jacob Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Norsk institutt for by- og regionforskning 2013. (ISBN 978-82-7071-974-7) 186 sider
  • Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hanssen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte Slagsvold; Aars, Jacob Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Norsk institutt for by- og regionforskning, Uni Rokkansenteret 2013. (ISBN 978-82-7071-974-7) 186 sider