Rapporter 2012 - Dag Arne Christensen

Rapporter

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Opedal, Ståle; Homme, Anne D; Christensen, Dag Arne "Hvis kommunen ikke fantes": Konsekvenser ved økt statliggjøring av kommunens velferdstjenester. IRIS 2012. (ISBN 978-82-490-0789-9) 137 sider