Rapporter 2010 - Dag Arne Christensen

Rapporter

  • Christensen, Dag Arne Tilfredshet med velferdstjenester. Har egenskaper ved kommunene noe å si?. Uni Rokkansenteret 2010.Rokkansenteret Notat(11)
  • Christensen, Dag Arne; Christensen, Tom; Lægreid, Per; Midtbø, Tor Working across boundaries: Collegial administration in central government - scope, variation and effects. Uni Rokkansenteret 2010. 31 sider Rokkansenteret Notat(8)
  • Christensen, Dag Arne; Hanssen, Gro Sandkjær; Kittelsen, Elin; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte; Aars, Jacob Evaluering av innbyggerinitiativordningen. Norsk institutt for by- og regionforskning 2010. (ISBN 978-82-7071-862-7) 186 sider
  • Christensen, Dag Arne; Homme, Anne Dåsvatn; Midtbø, Tor Kartlegging av forsøk med arbeidslivsfag 2009-2010. Sluttrapport fra prosjektet Kartlegging av forsøk med praktisk fag på ungdomstrinnet - Arbeidslivsfag. UNI Rokkansenteret 2010. (ISBN 9788280950710) 50 sider Rapport - Rokkansenteret(05)
  • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Aars, Jacob Contextualizing candidate popularity: An analysis of the 2007 Norwegian local elections. Uni Rokkansenteret 2010. 20 sider Rokkansenteret Notat(3)
  • Kittelsen, Elin; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob; Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling Evaluering av innbyggerinitiativordningen. Norsk institutt for by- og regionforskning, Rokkansenteret 2010. (ISBN 978-82-7071-862-7) 182 sider
  • Midtbø, Tor; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob Does place matter? A study of Norwegian local party support. Uni Rokkansenteret 2010. (ISBN 978-82-8095-067-3) 24 sider Rokkansenteret Notat(2)
  • Strømsnes, Kristin; Christensen, Dag Arne Online Political Activism: The Use of new information and communication technology during phases of political mobilization. Stein Rokkan Centre for Social Studies 2010. 20 sider Rokkansenteret Notat(6)
  • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne Hvis bare flere kunne stille! Politisk motivasjon blant kvinner og menn. Uni Rokkansenteret 2010. 39 sider Rokkansenteret Notat(12)
  • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor Diversity, uniformity and urban political participation. Uni Rokkansenteret 2010. 23 sider Rokkansenteret Notat(04)