Rapporter 2008 - Dag Arne Christensen

Rapporter

  • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Ringkjøb, Hans Erik; Aars, Jacob To valg med ny personvalgordning - Kontinuitet eller endring?. Rokkansenteret 2008. 146 sider Rapport - Rokkansenteret(9)
  • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob Valg av ordfører ved supplerende stemmegivning. Rokkansenteret 2008. 84 sider Rapport - Rokkansenteret(2)