Rapporter 2006 - Dag Arne Christensen

Rapporter

  • Christensen, Dag Arne; Klausen, Jan Erling Innbyggerinitiativ og lokaldemokrati. Statens offentlige utredninger 2006. (ISBN 82-583-0876-9)