Rapporter 2005 - Dag Arne Christensen

Rapporter

  • Christensen, Dag Arne Velferdsstat, rettighetslovgivning og lokalt selvstyre. NOU 2005:6 Samspill og tillit (Norges offentlige utredninger) 2005. 20 sider
  • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob Modalen. Fra off-road til on-line på 25 år. Rokkansenteret 2005. 32 sider Rokkansenteret Working Papers(2)