Rapporter 2016 - Marte Haave

Rapporter

  • Haave, Marte; Johansen, Per-Otto Undersøkelse av miljøgifter i sediment og albusnegl i Lindås 2016. Uni Research 2016. 22 sider SAM e-Rapporter(1)
  • Haave, Marte; Velle, Gaute Gjennomgang av kjemiske målinger i vann fra 2010 til 2016 ved Bergen Lufthavn. Uni Research Miljø SAM-Marin 2016.
  • Velle, Gaute; Haave, Marte Karlegging av elvemusling ved E134 Damåsen-Saggrenda. Uni Research AS 2016.LFI Uni Miljø(273)
  • Velle, Gaute; Haave, Marte; Espedal, Espen Olsen; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn høsten 2015. Uni Research Miljø LFI 2016. 59 sider