Rapporter 2013 - Marte Haave

Rapporter

  • Hadler-Jacobsen, Silje H.; Vassdal, Tone; Alvestad, Tom; Haave, Marte; Johansen, Per-Otto Resipientundersøkelse av fjorden ved Festningsdalen avfallsplass i 2012. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
  • Haave, Marte Oppfølgende undersøkelser av perfluorerte forbindelser (PFC) ved Kollsnes prosessanlegg i 2012. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
  • Haave, Marte; Johansen, Per-Otto Marinbiologisk miljøundersøkelse ved Haualand Interkommunale Miljøverk, Toraneset Miljøpark, Vindafjord kommune i 2012. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
  • Haave, Marte; Johansen, Per-Otto Resipientundersøkelse ved Kårstø Gjestehus 2012. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
  • Haave, Marte; Johansen, Per-Otto Marinbiologisk undersøkelse ved HIM, Toraneset Miljøpark. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
  • Haave, Marte; Johansen, Per-Otto Undersøkelser av utvalgte miljøgifter i krabbe ved Statoil Petroleum Mongstad. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
  • Haave, Marte; Johansen, Per-Otto Marinbiologisk undersøkelse etter oljelekkasje til grunn ved Statoil Petroleum Mongstad. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
  • Haave, Marte; Johansen, Per-Otto Oppfølgende undersøkelse av marinbiologiske forhold ved Statoil Petroleum Mongstad i 2013. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
  • Velle, Gaute; Andersen, Gidske Leknæs; Haave, Marte; Pulg, Ulrich; Scheider, Susanne LFI-212. Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdrag ved Bergen Lufthavn Flesland. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
  • Velle, Gaute; Haave, Marte; Pulg, Ulrich LFI-213. Risikovurdering for miljøgifter i sedimenter i Lønningsbekken. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.