Rapporter 2016 - Samfunn, miljø og kultur - [Uni Research Rokkansenteret]

Rapporter

  • Grimsrud, Gro Marit; Munkejord, Mai Camilla Kommunalt tilflyttings- og inkluderingsarbeid. Kartlegging av bruk av kunnskap fra Distriktssenteret og eksempler på nyskapende arbeid. Uni Research Rokkansenteret 2016. 77 sider