Bøker 2017 - Uni Research Computing

Bøker

  • Bjørneset, Tove; Gulled, Osman; Reigem, Øystein; Sørensen, Sindre Norsk-somalisk illustrert ordbok, 2. reviderte utgave. Utdanningsdirektoratet 2017 ISBN 978-82-486-2020-4. 605 sider.
  • Bjørneset, Tove; Panjshiri, Mojgan; Reigem, Øystein; Sørensen, Sindre Norsk-dari illustrert ordbok. Utdanningsdirektoratet 2017 ISBN 978-82-486-2021-1. 605 sider.