Bøker 2008 - Uni Research Computing

Bøker

  • Carlsen, Cecilie; Moe, Eli; Andersen, Reidun Oanæs; Tenfjord, Kari Banebryter og brobygger i andrespråksfeltet. Novus Forlag 2008 ISBN 978-82-7099-506-6. 201 sider.
  • Husebye, Eystein Sverre Earthquake monitoring and seismic hazard mitigation in Balkan countries :[proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Earthquake Monitoring and Seismic Hazard Mitigation in Balkan Countries, Borovetz, Bulgaria, 11-18 September 2005]. Springer 2008 ISBN 978-1-4020-6813-3. 289 sider.