Bøker 2006 - Uni Research Computing

Bøker

  • Bjørneset, Tove; Salih, Salar; Sørensen, Sindre Norsk-kurdisk (sorani) illustrert ordbok. Utdanningsdirektoratet 2006 ISBN 82-486-1066-7. 650 sider.
  • Hoff, Helge Andreas; Nome, Siri; Olsen, G.J.; Gullbrå, T.; Bjørneset, Tove CAPP: Comprehensive assessment of psychopathic personality disorder. Bjørneset deltok i utarbeidelsen av norsk utgave. Helse Bergen 2006 ISBN 978-82-997526-0-2. 100 sider.