Bøker 2004 - Uni Research Computing

Bøker

  • Bjørneset, Tove Illustrasjonshefte - bokmål og nynorsk. Utdanningsdirektoratet 2004 ISBN 82-486-0984-7. 113 sider.
  • Bjørneset, Tove; Velauthapillai, Dhayalan; Sørensen, Sindre Norsk-tamilsk illustrert ordbok. Utdanningsdirektoratet 2004 ISBN 82-486-0983-9. 550 sider.
  • Haugen, Odd Einar Handbok i norrøn filologi. Fagbokforlaget 2004 ISBN 82-450-0105-8. 512 sider.
  • Kjeldsen, Jens Elmelund; Meyer, Siri krig, rett & retorikk. En bok om kommunikasjonsregimer. RHETOR Förlag 2004 ISBN 91-974078-9-5. 174 sider.
  • Meyer, Siri; Kjeldsen, Jens Elmelund Krig, rett og retorikk. En bok om kommunikasjonsregimer. Rhetor forlag 2004 ISBN 9197407895. 174 sider.
  • Pichler, Alois Wittgensteins Philosophische Untersuchungen : Vom Buch zum Album. Amsterdam - New York 2004 ISBN 90-420-0959-4. 328 sider.