Bokkapitler - Lise Hellebø Rykkja

forrige Side 2 av 2.

Bokkapitler

  • Lango, Peter; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø Organizing for Internal Security and Safety in Norway. I: Risk Management Trends. INTECH 2011 ISBN 978-953-307-314-9.. sider 167-189
  • Rykkja, Lise Hellebø Fylkesmannen som samordningsinstans. I: Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01816-4.. sider 135-158
  • Rykkja, Lise Hellebø Kugalskapssaken. I: Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01816-4.. sider 65-79
  • Rykkja, Lise Hellebø Øvelser som kriseforebygging. I: Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01816-4.. sider 159-175
  • Rykkja, Lise Hellebø Flernivåstyring og regulering av mattrygghet. I: Flernivåstyring og demokrati. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0771-8.. sider 73-96