Bokkapitler 2011 - Lise Hellebø Rykkja

Bokkapitler

  • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø Organisering for samfunnssikkerhet og krisehåndtering. I: Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01816-4.. sider 9-35
  • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø Samfunnsvern eller personvern - holdninger til antiterrortiltak. I: Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01816-4.. sider 253-266
  • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø Utfordringer og implikasjoner. I: Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01816-4.. sider 267-276
  • Lango, Peter; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø Organizing for Internal Security and Safety in Norway. I: Risk Management Trends. INTECH 2011 ISBN 978-953-307-314-9.. sider 167-189
  • Rykkja, Lise Hellebø Kugalskapssaken. I: Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01816-4.. sider 65-79
  • Rykkja, Lise Hellebø Øvelser som kriseforebygging. I: Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01816-4.. sider 159-175
  • Rykkja, Lise Hellebø Fylkesmannen som samordningsinstans. I: Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01816-4.. sider 135-158